3 letá záruka 14 dní na vrácení zboží

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů a Vaše soukromí jsou pro nás velmi důležité. Tímto prohlášením Vás informujeme o zacházení s Vašimi osobními údaji podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a českého zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU).

1. Provozovatel zpracovávající osobní údaje

Provozovatelem při zpracování osobních údajů a poskytovatelem služeb je:
Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlín, Německá spolková republika („Chal-Tec“, „my“).

2. Co jsou osobní údaje?

„Osobní údaje” jsou v právních předpisech definováno jako „jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby”. od to spadají například údaje jako jméno, adresa, e-mailová adresa a jiné údaje, které lze vztáhnout na určitou fyzickou osobu.

3. Použití osobních údajů

3.1 Získání a doba zpracovávání osobních údajů

Na naší internetové stránce můžete nakupovat jako host nebo po založení uživatelského účtu:

 • Pokud si založíte osobní uživatelský účet, bude potřebné Vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, jakož i Vaše adresa a heslo. Zadání oslovení nebo telefonního čísla je proto dobrovolné a slouží k usnadnění plnění smlouvy a dodání zboží. Uchování osobních údajů probíhá po dobu existence Vašeho uživatelského konta, které můžete kdykoli zrušit. Pak budou Vaše údaje uchovávány pouze v případě, pokud to bude nezbytné k vyřízení Vašich nákupů nebo v případě pokud nám povinnost uchovávat údaje vyplývá z právních předpisů.
 • Pokud nakupujete jen jako host, budou Vaše údaje (jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo) uchovávány po dobu nezbytnou k vybavení jednotlivého nákupu a za účelem splnění právních předpisů. Uživatelský účet není možné zřídit, pokud jste osoba mladší 16 let.

3.2. Zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme následovně:

 • za účelem vyřízení nákupního procesu, včetně vybavení našich povinností ze záruky a dalších opatření souvisejících s uzavřením smlouvy, jako např. služby zákazníkům (Článek 6 (1) písm. b) GDPR);
 • za účelem správy Vašeho uživatelského účtu, pokud jste si ho založili (Článek 6 (1) písm. B) GDPR);
 • za účelem zasílání průzkumů spokojenosti s našimi službami, pokud jste jejich zasílání neodmítli prostřednictvím odhlašovacího linku v příslušném emailu nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu [email protected] (Článek. 6 (1) písm. F) GDPR );
 • za účelem zasílání newsletterů, SMS a jiné marketingové komunikace, zejména individuálních doporučení, pokud jste nám k tomu udělili souhlas (Článek 6 (1) písm. A) GDPR);
 • za účelem vyhodnocení uživatelského chování s využitím cookies (Článek 6 (1) písm. B) nebo f), bližší informace v bodě 7: Cookies);
 • za účelem vyřízení úředních požadavků (Článek 6 (1) písm. C) GDPR).

Doba uchovávání osobních údajů se stanovuje podle aktuálně platných zákonných lhůt pro jejich uchovávání (např. lhůty uchování pro obchodní nebo daňové účely). Po uplynutí doby budou uvedené údaje standardně zlikvidovány, pokud nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo na uzavření smlouvy a / nebo pokud neexistuje z naší strany oprávněný zájem na dalším uchovávání a / nebo pokud mimo to existuje Váš souhlas k jejich uchovávání.

3.3 Newsletter

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, využíváme Vámi zadané údaje k pravidelnému zasílání newsletteru v souladu s Vaším souhlasem. Mimo to získáváme, zpracováváme a používáme informace k newsletteru (název newsletteru, kategorie newsletteru, čas odeslání a čas otevření) a kdy jste klikli na konkrétní link v rámci newsletteru, abychom Vám mohli zasílat personalizovanou reklamu a nabídky. Vámi zadané údaje a údaje k Vašemu zákaznickému účtu používáme k tomu, abychom Vám prezentovali individuální nabídky a reklamu. Pokud nechcete dostávat newsletter, klikněte v doručeném e-maily na odhlašovací link „odhlásit” nebo nám pošlete zprávu na [email protected].

4. Ukládání logovacích souborů

Náš webserver ukládá přístupové údaje k naší web stránce (bez osobních údajů) v protokolových údajích, tzv. logovací soubory. Přitom jsou uchovány následující údaje: datum a čas přístupu, název a URL vyžádaných dat, informace zda bylo vyžádání úspěšné, identifikační údaje použitého prohlížeče, operačního systému a internetové stránky, ze které se přístup provádí. Tyto údaje jsou potřebné k používání stránky (vytvoření spojení, přenos dat). Tyto údaje uchováváme kvůli bezpečnosti našich systémů, technické zprávě síťové infrastruktury, jakož i za účelem optimalizace našich služeb. Přístup k těmto údajům mají jen naši systémoví administrátoři.

5. Poskytnutí údajů třetím stranám

Údaje jsou dány k dispozici třetím stranám, pouze pokud nám takovou povinnost ukládají platné právní předpisy nebo pokud je to nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo jste nám k tomu udělili souhlas. Za účelem vyřízení objednávky musí být určité osobní údaje dány k dispozici našim poskytovatelům služeb, např. logistickým společnostem nebo poskytovatelem platebních služeb (například PayPal nebo jiné) nebo úvěrové společnosti pověřené platbou. Částečně shromažďují poskytovatelé platebních služeb tyto údaje sami, pokud máte u nich založený účet. V tomto případě platí prohlášení o zpracování osobních údajů Vámi zvoleného poskytovatele služeb. Někdy může dojít k poskytnutí údajů i v souvislosti s prováděním údržby našich systémů.

 • pokud je to potřebné pro účely plnění smlouvy - takzvaný funkční přenos (např. logistické společnosti, uskutečnění platby);
 • pokud je nám poskytnutí Vašich údajů uložené platnými právními předpisy, například plnění úřední požadavky;
 • pokud nám poskytuje služby třetí strana za účelem splnění našich povinností na základě zprostředkovatelské smlouvy. Při tom dáváme zvlášť pozor, abychom zůstali provozovatelem tak, aby nedošlo k přenosu dat.

6. Berlin Brands Group a.s.

Zvláště v této souvislosti upozorňujeme, že zprostředkovatelem při řešení zákaznického servisu a vyřizování nároků souvisejících s plněním smlouvy s vámi, jakož i ve spojitosti s marketingem našich služeb včetně marketingu na internetu je společnost Berlin Brands Group a.s., se sídlem: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava.

7. Cookies

Cookies používáme, abychom mohli analyzovat přístupy na naši stránku, a také abychom mohli přizpůsobit obsah a zobrazení na naší stránce nebo na stránkách třetích osob uživatelsky přívětivějších a personalizovaným způsobem.

7.1 Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do mezipaměti Vašeho prohlížeče. Pomocí informací obsažených v cookies si umí stránka "všimnout" určitého vstupu, nastavení a preference (například přihlášení, řeč, velikost písma a jiné preference zobrazování) během určitého času, takže je nemusíte během každé další návštěvy nebo při pohybu na stránce nanovo zadávat. Cookies mohou také sloužit k zachycení toho, jak stránku používáte, a na jeho analýzu. Existují tzv. session cookies, které se vymažou po zavření okna prohlížeče, a tzv. permanentní cookies, které se ukládají během delšího časového období na Vašem hard disku, a až po uplynutí určeného času je prohlížeč vymaže. V rozsahu, v jakém jednotlivé implementované cookies také zpracovávají osobní údaje, přichází ke zpracovávání buď za účelem plnění smlouvy (článek 6 (1) písm. B) GDPR) nebo za účelem zachování našeho oprávněného zájmu na co nejlepší funkcionalitu a optimalizaci internetové stránky a propagačních nástrojů, na cílený a efektivní marketing a na přiřazení zákazníka třetím stranám (Článek 6 (1) písm. f) GDPR). Neopomínejte prosím, abyste Váš prohlížeč nastavili tak, abyste byli informováni o uložení cookies a abyste o něm sami rozhodovali, nebo abyste přijetí cookies v určitých případech nebo obecně vyloučili. Každý prohlížeč se odlišuje ve způsobu, jak se nastavení cookies spravuje.


Alternativně lze s využitím deaktivační stránky pro spotřebitele z EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ prověřit, zda se reklamní cookies ve svém prohlížeči ukládají a tyto deaktivovat.

Neopomínejte prosím, že nepřijetím nebo deaktivací cookies může dojít k omezení funkčnosti naší stránky.

7.2 Jaké cookies ukládáme?

7.2.1 Nezbytné cookies

Nezbytné cookies jsou nutné, abychom mohli naši stránku provozovat. Patří k ním například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zákaznické zóny nebo si uložit něco do košíku.

Tyto cookies neobsahují žádné osobní údaje. Doba uchování se omezuje pouze na trvání Vaší návštěvy na stránce.

7.2.2 Funkční cookies

Funkční cookies umožňují internetové stránce pamatovat si informace, které ovlivňují způsob, jak se internetová stránka chová nebo vypadá.

 • Ukládáme cookies, které si například pamatují vámi preferovanou řeč nebo region, ve kterém se nacházíte. Pomocí námi uchovávaných cookies se nezískávají ani nezpracovávají žádné osobní údaje, pouze anonymizovaná data (například hodina a datum přístupu, URL odesílající internetové stránky, typ prohlížeče, nastavení prohlížeče, atd.), abychom mohli analyzovat Vaše chování při surfování. Takto nelze z údajů získaných pomocí těchto cookies vyvodit žádné závěry ve vztahu k jednotlivým uživatelům.
  Doba uchování se omezuje na trvání Vaší návštěvy na stránce.
 • Dynamic Yield: Používáme služby společnosti Dynamic Yield UK LTD. 22 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9PD. Dynamic Yield je Content Management System, na jehož základě se mohou tvořit, optimalizovat a modifikovat obsahy na naší stránce. Při tom jsou získávané IP adresy Dynamic Yield anonymizovány. Dynamic Yield zpracovává údaje na základě zprostředkovatelské smlouvy, takže jsme nadále provozovatelem ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů. Dynamic Yield přenáší Vaše údaje mimo EEA do datového centra ve Virginii, USA. Dynamic Yield dodržuje pravidla Dohody o ochraně údajů mezi USA a EU "Privacy Shield" a provádí přenos a zpracování v souladu s "Privacy Shield". Přenos se uskutečňuje na základě našeho oprávněného zájmu na optimální vytváření naší stránky (Článek 6 (1) písm. F) GDPR) Více informací naleznete na https://www.dynamicyield.com/gdpr/.
  Cookie Dynamic Yield má dobu uchování maximálně 1 rok.
 • Exponea: Používáme služby společnosti Exponet s.r.o.("Exponet") se sídlem: City Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, na základě kterých se mohou tvořit, optimalizovat a modifikovat obsahy na naší stránce. Exponet zpracovává údaje o Vašem chování na naší stránce, jakož i o realizovaných objednávkách. V případě, že jsou na základě cookies získány a následně zpracovávány informace, které mají povahu osobních údajů, toto zpracování se provádí na základě našeho oprávněného zájmu na optimalizovaném ztvárnění a obsahu naší stránky (Článek 6 (1) písm. F) GDPR) Více informací najdete na https://exponea.com/privacy-policy/
  Cookies Exponet má dobu uchování maximálně 3 roky.
 • Luigi's Box: Používáme služby společnosti Luigi 's Box, s.r.o., sídlo: Tallerova 4, 811 02, Bratislava. Systém Luigi's Box umožňuje v reálném čase zobrazovat produkty a kategorie na základě vyhledávaného výrazu na naší stránce. Luigi's Box pracuje s anonymizovanými údaji, ovšem v případě, že by získané a následně zpracovávané informace měly povahu osobních údajů, toto zpracování se uskutečňuje na základě poskytování služeb informační společnosti a pro účely zavedení předsmluvních vztahů na základě Vašeho požadavku zadáním výrazu do vyhledávače (Článek 6 (1) písm. b) GDPR). Více informací naleznete na https://www.luigisbox.com/privacy/
  Cookies Luigi's Box má dobu uchování maximálně 7 let.
 • Youtube: Používáme funkci uložení na zobrazování a přehrávání videí poskytovatele "Youtube", který patří k Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Pokud začne přehrávání videa z Youtube, uloží poskytovatel "Youtube" cookies, která sbírají informace o chování sítě. Tyto informace slouží k tomu, aby se zaevidovali statistiky videa, zlepšil se uživatelský komfort a vyloučili se nedovolené způsoby používání. Pokud jste přihlášeni do Google, pokud na video kliknete, jsou vaše údaje přiřazeny přímo do Vašeho účtu Google. Pokud si přiřazení s profilem na Youtube nepřejete, musíte se před přehráním videa odhlásit. Google ukládá Vaše údaje (i v případě nepřihlášených uživatelů) jako profil uživatele a vyhodnocuje je. Nezávisle od reprodukce uložených videí při každém zobrazení této stránky se vytvoří spojení se sítí Google "DoubeClick", což může bez našeho vlivu iniciovat další zpracovatelské operace s osobními údaji, které popisujeme v bodě. 6.2.4. Google LLC se sídlem v USA je certifikován podle Dohody o ochraně osobních údajů mezi USA a EU "Privacy Shield", která zajišťuje dodržování ochrany osobních údajů na úrovni platné v EU.
  Další informace k ochraně osobních údajů ze strany "YouTube" najdete v prohlášení poskytovatele služby na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7.2.3 Analytické cookies

Analytické cookies shromažďují údaje o chování našich uživatelů. Jejich vyhodnocování nám pomáhá zlepšovat funkcionalitu internetové stránky a zobrazovat pro Vás zajímavé a optimalizované nabídky.


Název řešení třetí strany Účel nasazení Doba trvaní cookies
Google Analytics Analýza Max. 2 roky
Google Tag Manager Správa cookies n/a
Hotjar Analýza Max. 2 roky

 

 • Google Analytics: Používáme Google Analytices, službu analýzy webu od Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používá takzvané "Cookies", textové soubory, které se uloží na Vašem koncovém zařízení a tyto umožní analýzu Vašeho užívání naší internetové stránky. Informace o Vašem používání internetové stránky (včetně zkrácené IP adresy) získané na základě cookies jsou zpravidla přenášeny na Server Google do USA a tam jsou ukládány. Aktivovali jsme IP anonymizaci od Googlu, takže Vaše IP adresa bude ze strany Google v rámci členského státu EU nebo jiného státu, který je stranou úmluvy o Evropském hospodářském prostoru, před přenosem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa na server Google v USA přenesena a tam zkrácena. V těchto výjimečných případech se uskutečňuje zpracovávání na základě našeho oprávněného zájmu na statistickou analýzu uživatelského chování za účelem optimalizace a marketingu (Článek 6 (1) písm. F) GDPR). V rámci Google Analytics také využíváme službu Google Optimize, která slouží k realizaci AB testování / průzkumů. Google Optimize na základě cookies rozděluje uživatele naší stránky do skupin a následně spouští různé AB testy. Google zpracovává všechny nabyté informace na základě našeho pověření, aby vyhodnotil Vaše používání stránky, sestavil zprávy o aktivitách na stránce, a aby ve vztahu k nám poskytoval další služby spojené s využíváním web stránky a používáním internetu. Můžete si nainstalovat Googlem nabízený doplněk do prohlížeče, abyste si Google Analytics deaktivovali (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Google LLC se sídlem v USA je certifikován podle Dohody o ochraně osobních údajů "Privacy Shield" mezi USA a EU, která zajišťuje dodržování ochrany osobních údajů na úrovni platné v EU.
  Cookies Google Analytics má dobu uchovávání maximálně 2 roky.
 • Google Tag Manager: Máme také nasazen Google Tag Manager, jednací systém tagů společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Tag Manager je platforma a nástroj pro správu tagů. Tagy jsou skripty, které spouštějí ukládání cookies. Google Tag Manager neshromažďuje žádné osobní údaje, ale stará se o spuštění jiných tagů, které využívají běžné cookies. Tím se usnadňuje zpráva tagů, které jsou používány na stránce.
 • Hotjar: Hotjar je software, který využíváme, abychom zlepšili uživatelský komfort na naší stránce (www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar nám pomáhá sledovat, jak uživatel využívá naši stránku (pohyb myši, kliky, scrollování, atd). Za tímto účelem používá Hotjar analytické cookies včetně IP adresy, které jsou následně pseudonymizované, a poskytují nám detaily o chování uživatele při návštěvě naší internetové stránky. Další informace o údajích získávaných Hotjar a jejich zpracování se nacházejí v prohlášení k ochraně osobních údajů Hotjar (www.hotjar.com/legal/policies/privacy).
  Můžete také odmítnout používání cookies Hotjar na následujícím linku: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/.
  Tyto cookies mají dobu uchování max. 2 roky.

7.2.4 Marketingové cookies

Používáme marketingové cookies, které nám umožňují, na základě Vašeho užívání naší stránky nasazovat zobrazování reklamy na naší stránce a mimo ni pomocí retargetingových a remarketingových opatření. Tím je umožněno i třetím poskytovatelům retargeting a remarketingu ukládat cookies na Vašem hard disku. Na základě cookies technologie jsou v pseudonymizované podobě uchovávány a vyhodnocovány uživatelské informace, například jakou reklamu jste od nás dostali a na jakou jste klikli, na které výrobky jste si dívali nebo také, zda jste si u nás koupili výrobek. Pseudonymizované údaje nebudou třetím stranám bez Vašeho souhlasu nikdy poskytnuty spolu s Vašimi osobními údaji a slouží výhradně k tomu, aby umožnily a optimalizovaly reklamu ve shodě se zájmy konkrétního uživatele.


Název řešení třetí strany Účel nasazení Doba trvaní cookies
Google Double Click Retargeting / Remarketing 540 dni
Google Adwords Retargeting / Remarketing 540 dní
Google AdWords-Conversion Sledování konverzí 540 dní
Facebook Pixel Retargeting / Remarketing / Sledování konverzí 180 dní
Sklik Retargeting / Remarketing / Sledování konverzí 540 dní
RTB House Retargeting / Remarketing / Sledování konverzí 540 dní
Heureka / Arukereso / Pazaruvaj / Compari Sledování konverzí 10 dní
Dognet Sledování konverzí 90 dní
Awin Sledování konverzí 90 dní
Criteo Retargeting / Remarketing / Sledování konverzí 400 dní

 

 • Google DoubleClick: Využíváme DoubleClick od Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") na zobrazování a optimalizaci našich reklamních hlášení. DoubleClick využívá cookies, aby Vám prezentoval relevantní reklamu. Přitom bude Vašemu přístroji přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID), aby prověřilo, jaké reklamy byly zobrazeny a na jaké reklamy jste klikli. Cookies samotné neobsahují žádné osobní údaje. Správa cookies DoubleClick umožňuje Google a jejich partnerským stránkám zapínat určité reklamy na základě předchozí návštěvy na naší nebo jiné stránce na internetu. Informace získané na základě cookies jsou za účelem jejich vyhodnocení přenášeny Google na server v USA a tam uchovávány. Google LLC se sídlem v USA je certifikován podle Dohody o ochraně osobních údajů mezi USA a EU "Privacy Shield", která zajišťuje dodržování ochrany osobních údajů na úrovni platné v EU. Můžete zabránit získání údajů týkajících se využívání stránky z vaší strany pomocí cookies, jakož i zpracovávání těchto údajů ze strany Google tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče dostupný na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Můžete také využívání cookies ze strany Google deaktivovat, pokud zadáte stránku https://www.google.com/privacy/ads a kliknete na tlačítko "opt out". Další pokyny k Google DoubleClick a ujednání k ochraně osobních údajů ze strany Google najdete na https://www.google.com/intl/de/privacy/.
  Google DoubleClick cookies mají dobu uchování 540 dní.
 • Google AdWords: Používáme online reklamní program Google Ads společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") a v rámci něj i Google Ads Conversion Tracking. Využíváme nabídku Google Ads a s pomocí propagačních nástrojů (takzvaných Google Ads) na externích internetových stránkách upozorňujeme na naši nabídku. Umíme také změřit úspěšnost naší reklamní kampaně. V případě, že dochází ke zpracovávání osobních údajů, provádíme zpracování na základě oprávněného zájmu, zobrazovat Vám cílenou reklamu, přizpůsobovat naši stránku, aby byla pro Vás zajímavější, a také dosáhnout spravedlivě vyúčtování reklamních nákladů (Článek 6 (1) písm. F) GDPR ). Google LLC se sídlem v USA je certifikován podle Dohody o ochraně osobních údajů mezi USA a EU "Privacy Shield", která zajišťuje dodržování ochrany osobních údajů na úrovni platné v EU. Když se nechcete na trackingu účastnit, můžete jej blokovat tím, že si deaktivujete cookies pro Google Conversion-Tracking v rámci uživatelského nastavení ve svém prohlížeči nebo si stáhnout a nainstalovat doplněk do prohlížeče: https://support.google.com/ads/answer/7395996
  Neopomeňte prosím, že pokud deaktivujete používání cookies, některé funkce této stránky nebude možné použít vůbec nebo jen velmi omezeně. Pokud jste k tomu neudělili Google souhlas, nemá nasazení cookies žádný vliv na osobní údaje.
  Cookies Google Ads mají dobu uchování do 540 dní.
 • Google AdWords-Conversion: Využíváme "Ads-Conversion" od Google, abychom zjistili, který uživatel klikl na reklamu spuštěnou ze strany Google. Pokud uživatel navštíví určité části stránky zákazníka Ads a platnost cookies ještě nevypršela, může Google a tento zákazník rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Ads dostane individuální cookie, aby sledování uživatele na stránkách jiných zákazníků Ads nebylo možné. Informace získané pomocí konverzního cookies slouží k tomu, aby bylo možné zpracovat anonymní konverzní statistiky. Zákazníkům je ze strany Google ukázán celkový počet uživatelů, kteří na jejich reklamu klikli a na základě konverzního tracking-tagu byli přesměrováni na prohlíženou stránku. Neobdrží žádné informace, s nimiž by bylo možné osobně identifikovat uživatele, proto se nasazení cookies uskutečňuje bez vztahu k osobním údajům. Pokud by i přesto obsahovaly osobní údaje, uskutečňuje se zpracování na základě oprávněného zájmu zobrazovat Vám cílenou reklamu, koncipovat naši stránku, aby byla pro Vás zajímavější, a také dosáhnout spravedlivě vyúčtování reklamních nákladů (Článek 6 (1) písm. F) GDPR). Google LLC se sídlem v USA je certifikován podle Dohody o ochraně osobních údajů mezi USA a EU "Privacy Shield", která zajišťuje dodržování ochrany osobních údajů na úrovni platné v EU. Cookies na zobrazování reklamy můžete také trvale deaktivovat tím, že zvolíte odpovídající nastavení vašeho prohlížeče nebo si stáhnete a nainstalujete doplněk do prohlížeče: https://support.google.com/ads/answer/7395996.
  Konverzní cookies Google Ads mají platnost 540 dní.
 • Facebook Pixel: Používáme technologii Facebook Pixel sociální sítě Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Facebook tím získá informace, které produkty byly vloženy do košíku, na jaké kategorie jste se dívali, na jaké produkty jste se dívali, a které produkty jste koupili. Takto získané informace lze použít pro zobrazování reklamy Facebook (Facebook Ads). Cookies neobsahují žádné osobní údaje. Nelze však vyloučit, že Facebook spojí cookies s údaji uchovávanými v spojitosti s uživatelským účtem Facebook. Používání pro reklamní účely je však možné pouze tehdy, pokud jste udělili Facebooku souhlas (Článek 6 (1) písm) GDPR). Další informace naleznete v prohlášení k ochraně osobních údajů Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/.
  Facebook Inc. se sídlem v USA je certifikován podle Dohody o ochraně osobních údajů mezi USA a EU "Privacy Shield", která zajišťuje dodržování ochrany osobních údajů na úrovni platné v EU.
  Cookies Facebook Custom Audience mají platnost 180 dní.
 • Sklik: Používáme technologii remarketingu a sledování konverzí "Sklik" od Seznam.cz, a.s. se sídlem: Radlická 3294/10, PSČ 15000, Praha 5 - Smíchov, Česká republika ("Seznam.cz") Ve Vašem zařízení bude uložen cookie Sklik, pokud jste se dostali na naši internetovou stránku přes reklamu od společnosti Seznam.cz. Pokud navštívíte některé podstránky naší internetové stránky a platnost cookies ještě neskončila, můžeme my i Seznam.cz rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na naši stránku. Pokud jsou při tom zpracovávány osobní údaje, uskutečňuje se to na základě našeho oprávněného zájmu na efektivní marketing (článek 6 (1) písm. F) GDPR). Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k tomu, aby se vypracovali konverzní statistiky, což znamená, aby se zjistilo, kolik uživatelů po kliknutí na reklamu skončilo na konverzní stránce. Tím se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří na naši reklamu klikli a na základě konverzního tracking tagu byli přesměrováni na stránku. Nedostaneme však žádné informace, se kterými bychom mohli osobně identifikovat konkrétního uživatele. Když se nechcete na trackingu účastnit, můžete jeho využívání blokovat tím, že si deaktivujete cookies v rámci uživatelských nastavení ve svém prohlížeči. Další informace o ujednáních k ochraně osobních údajů ze strany Sklik dostanete na: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/, včetně možnosti vypnout personalizovanou reklamu.
  Cookie Sklik má dobu uchování 540 dnů.
 • RTB House: Používáme technologii retargeting internetové reklamy "RTB House", který provozují společnosti ze skupiny RTB House (jejich přehled se nachází zde: https://www.rtbhouse.com/gdpr/). Ve Vašem zařízení budou uloženy cookies RTB House, na základě kterých dochází ke sledování Vašeho uživatelského chování, aby Vám byla zobrazována pro Vás relevantní reklama. Zpracování osobních údajů získaných na základě cookies se v tomto případě uskutečňuje na základě našeho oprávněného zájmu dělat efektivní, cílený marketing (Článek. 6 (1) písm. F) GDPR). Když si nepřejete sledování v rámci této služby, můžete její využívání blokovat tím, že si deaktivujete cookies v rámci uživatelského nastavení ve Vašem prohlížeči, případně zablokujete ukládání cookies RTB House na jejich internetové stránce zde: https://www.rtbhouse.com/privacy/. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se službami RTB House dostanete zde: https://www.rtbhouse.com/privacy/ a https://www.rtbhouse.com/gdpr/.
  Cookie RTB House má dobu uchování 540 dnů.
 • Heureka: Používáme také službu sledování konverzí ze stránky Heureka.cz, kterou provozuje společnost Heuréka Shopping s.r.o. Ve Vašem zařízení bude uložena cookies od Heureka.cz, na jejímž základě, pokud jste přišli na naši stránku ze stránky Heureka.sk a uskutečnili objednávku, bude uložena Vaše e-mailová adresa a bude Vám zaslán e-mail s požadavkem na hodnocení spokojenosti s objednaným zbožím a našimi službami. Zpracování osobních údajů se v tomto případě uskutečňuje na základě našeho oprávněného zájmu na hodnocení námi prodávaných výrobků a poskytování našich služeb (Článek. 6 (1) písm. F) GDPR). Když si nepřejete zpracování údajů v rámci této služby, můžete její využívání blokovat tím, že si deaktivujete cookies v rámci uživatelských nastavení ve Vašem prohlížeči. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s cookies Heuréka.cz najdete zde: https://www.heurekashopping.sk/pre-zakaznikov/podmienky-pouzivania-pre-zakaznikov/ochrana-sukromia.
  Cookie má dobu uchování 10 dní.
 • Dognet: Používáme technologii afiliátních kampaní "Dognet", kterou provozuje společnost Lead Media s.r.o.Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovensko. Ve Vašem zařízení budou uloženy cookies Dognet, na základě kterých dochází ke sledování Vašeho uživatelského chování, pokud jste se dostali na naši internetovou stránku přes reklamu realizovanou touto společností. Pokud uskutečníte u nás objednávku, můžeme my i Dognet rozpoznat, že jste klikli na reklamu, na jejímž základě jste provedli objednávku. Pokud jsou při tom zpracovávány osobní údaje, uskutečňuje se to na základě našeho oprávněného zájmu na efektivní marketing (článek 6 (1) písm. F) GDPR). Když si nepřejete sledování v rámci této služby, můžete její využívání blokovat tím, že si deaktivujete cookies v rámci uživatelských nastavení ve Vašem prohlížeči. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s technologiemi Dognet dostanete zde: Dognet.
  Cookies Dognet mají dobu uchování 90 dní.
 • Awin: Používáme technologii afiliátní kampaně "Awin", kterou provozuje společnost Awin, 2 Thomas More Square, E1W 1YN, Londýn, Velká Británie. Ve Vašem zařízení budou uloženy cookies Awin, na základě kterých dochází ke sledování Vašeho uživatelského chování, pokud jste se dostali na naši internetovou stránku přes reklamu realizovanou touto společností. Pokud uskutečníte u nás objednávku, můžeme my i Awin rozpoznat, že jste klikli na reklamu, na jejímž základě jste provedli objednávku. Pokud jsou při tom zpracovávány osobní údaje, uskutečňuje se to na základě našeho oprávněného zájmu na efektivní marketing (článek 6 (1) písm. F) GDPR). Když si nepřejete sledování v rámci této služby, můžete její využívání blokovat tím, že si deaktivujete cookies v rámci uživatelského nastavení ve Vašem prohlížeči. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s technologiemi Awin dostanete zde: https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.
  Cookies Awin mají dobu uchování 90 dní.
 • Criteo: Používáme technologii afiliátní kampaně "Criteo Dynamic Retargeting", kterou provozuje společnost Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francouzská republika. Ve Vašem zařízení budou uloženy cookies Criteo, na základě kterých dochází ke sledování Vašeho uživatelského chování, pokud jste se dostali na naši internetovou stránku přes reklamu realizovanou touto společností. Pokud uskutečníte u nás objednávku, můžeme my i Criteo rozpoznat, že jste klikli na reklamu, na jejímž základě jste provedli objednávku. Pokud jsou při tom zpracovávány osobní údaje, uskutečňuje se to na základě našeho oprávněného zájmu na efektivní marketing (článek 6 (1) písm. F) GDPR). Když si nepřejete sledování v rámci této služby, můžete její využívání blokovat tím, že si deaktivujete cookies v rámci uživatelského nastavení ve svém prohlížeči nebo přímo na stránce https://www.criteo.com/privacy/, kde dostanete další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s technologiemi Criteo.
  Cookies Criteo mají dobu uchování 400 dní.

8. Bezpečnost osobních údajů

Chal-Tec vždy usiluje o zpracovávání osobních údajů při dodržení všech potřebných technických a organizačních opatření takovým způsobem, aby byly chráněny a především, aby byly nepřístupné nepovolaným osobám. V této souvislosti výslovně poukazujeme na to, že při komunikaci e-mailem nelze zajistit úplnou bezpečnost dat. Při důvěrných informacích proto doporučujeme doručování poštou.

Abychom údaje uživatelů co nejlépe ochránili před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněné osoby, nasadili jsme vhodná technická a organizační opatření, která kontinuálně optimalizujeme v souladu s technologickým pokrokem.

9. Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů

Ve vztahu k osobním údajům, které o Vás uchováváme, máte vůči nám možnost v souladu s předpoklady platných právních předpisů uplatnit následující práva:

 • Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas na zpracování údajů s účinky do budoucnosti. (Článek 7 (3) GDPR).
 • Máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, jaké osobní údaje, které se Vás týkají, se u nás zpracovávají (článek 15 GDOR).
 • Máte právo požadovat, aby byly Vaše osobní údaje opraveny nebo vymazány (článek 16, 17 GDPR).
 • Máte právo požadovat omezení zpracovávání Vašich osobních údajů v případě jejich nepřípustného zpracování (článek 18 GDPR).
 • V případě, že se uskutečnila oprava, vymazání nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, máte právo na oznámení této skutečnosti všem příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny (článek 19 GDPR).
 • Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jsme získali v rámci smlouvy nebo na základě uděleného souhlasu v strukturovaném formátu a máte právo, abychom na základě Vašeho požadavku přenesli tyto údaje třetí osobě (článek 20 GDPR).
 • Máte právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů v určitých případech (článek 21 GDPR).

V případě dotazů o získání, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů, v souvislosti s potvrzením, opravením, omezením zpracovávací nebo vymazáním osobních údajů, jakož i v případě odvolání uděleného souhlasu nebo námitek vůči určitým způsobům zpracování osobních údajů, se prosím obraťte na naši odpovědnou osobu na ochranu osobních údajů, Andrease Hebestreita e-mailem na: [email protected] nebo písemně na adresu uvedenou v bodě 1. Máte také právo podat stížnost na příslušný orgán dohledu.

Status: 06/2020

Nahoru